Idź do treści strony
Senior
23.08.2018 13:05

NABÓR DO SPOŁECZNEJ RADY SENIORÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Na mocy powyższej uchwały w naszym regionie ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES NABORU KANDYDATÓW na członków wojewódzkiej Rady Seniorów.

Ogłoszenie o naborze znajduje się pod adresem:

https://bip.warmia.mazury.pl/964/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-spolecznej-rady-seniorow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html

W SKŁAD RADY WEJDĄ M.IN. REPREZENTANCI SENIORALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ SENIORALNYCH GRUP NIEFORMALNYCH Z POWIATÓW, W KTÓRYCH ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE KONFERENCJE PLENARNE. Organizatorami konferencji powiatowych mogą być co najmniej dwie organizacje senioralne i/lub gminne rady seniorów. 

Informacja na temat podjętej inicjatywy została opublikowana pod adresem:

https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/2861-nabor-kandydatow-do-spolecznej-rady-seniorow

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z Panią Pauliną Karwowską – tel.: 89 523 60 92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl (Federacja FOSa) lub Panią Anną Konecko – tel.: 89 521 95 27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej).

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 8°C
Czyste niebo 10°C