Idź do treści strony
Senior
28.06.2021 11:13

Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Społeczność olsztyńskich seniorów, reprezentowana między innymi przez Wiceprzewodniczącą Rady Olsztyńskich Seniorów p. Barbarę Szpakowską-Bartyś i Koordynatora Zespołu ds. Kultury, Edukacji i Bezpieczeństwa p. Sabinę Marię Dąbrowską, od kilku lat uczestniczy w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Uniwersytet Międzypokoleniowy to inicjatywa w większości ludzi młodych związanych z UWM – nauczycieli akademickich i studentów – którzy widzą potrzebę edukacji międzypokoleniowej, jak również idei long learningu, której celem jest integracja osób w różnym wieku. Wynika to z niezaprzeczalnego, postępującego w szybkim tempie, starzenia się polskiego społeczeństwa. Działalność Uniwersytetu Międzypokoleniowego to wartościowa inicjatywa zapewniająca cykliczny kontakt młodych z seniorami. Na uwagę zasługują organizowane corocznie różne działania edukacyjne, jak i Międzypokoleniowe Seminaria Naukowe (http://www.uwm.edu.pl/ump/). Ich celem jest przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie u młodych uczestników wartości moralnych, wrażliwości, empatii, zrozumienia oraz wyczulenia na potrzeby ludzi w podeszłym wieku. To doskonała okazja do zdobywania wiedzy, wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie wsparcia i pracy na rzecz osób starszych. Rada Olsztyńskich Seniorów w pełni popiera działania Uniwersytetu Międzypokoleniowego działającego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jako cenną inicjatywę integrującą wielopokoleniowe lokalne środowisko.

Powróć do archiwum
Pogoda
Pogodnie 20°C
Pogodnie 25°C