Idź do treści strony
Senior
  1. Dzienny DPS ul. Orłowicza 27 – 88 miejsc
  2. Dzienny DPS dla osób niepełnosprawnych ul. E. Plater 13 - 30 miejsc
  3. Dzienny DPS Nasza Przystań ul. Bałtycka 81- 44 miejsc
  4. Dzienny DPS Nasza Chata ul. Mickiewicza 17/1 - 56 miejsc
  5. Dzienny DPS ul. Fałata 23K - 40 miejsc
  6. Dzienny DPS dla Cukrzyków al. Piłsudskiego 61a - 57 miejsc
  7. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” ul. Świtezianki 4a - 75 miejsc
  8. Ośrodek Wsparcia dla Niesłyszanych „Gest” ul. Kętrzyńskiego 3/1 - 38 miejsc

Placówki zapewniają urozmaiconą terapię zajęciową, rehabilitację leczniczą, opiekę pielęgniarską, promujących aktywność i samodzielność osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Wymienione ośrodki dysponują  428 miejscami, rocznie ich uczestnikami jest ponad 690 osób. Dzienne Domy organizują osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym odpowiednie warunki do całodziennego pobytu, w tym usługi: bytowe, opiekuńcze, transportowe, rehabilitacyjne: usprawniającą gimnastykę grupową, rehabilitację leczniczą, ćwiczenia indywidualne, kinezyterapię, fizykoterapię (laseroterapia, krioterapia, magnetoterapia, elektroterapia, światłoterapia), masaż leczniczy, hydromasaż, różne formy aktywizacji: terapię zajęciową (muzykoterapia, ergoterapia, terapia poprzez słowo, zajęcia plastyczne, biblioterapia, gry i zabawy), zajęcia rekreacyjno-kulturalne.

Uczestnicy placówek  rokrocznie biorą udział w cyklicznych Spotkaniach Artystycznych Olsztyńskich Ośrodków Wsparcia. W 2014 r. odbyła się jubileuszowa XX impreza. Tego rodzaju spotkania stwarzają osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym  możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności. Występy na scenie dają uczestnikom wiele satysfakcji, wzmacniają poczucie własnej wartości, stwarzają możliwość udziału w życiu kulturalnym miasta.

MOPS zapewnia transport do swoich placówek oraz innych miejsc kompleksowej rehabilitacji, dysponuje 8 samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pogoda