Idź do treści strony
Senior

Specyficzną formą wsparcia osób starszych (ale nie tylko) są mieszkania chronione. Mieszkanie chronione przygotowuje osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. W Olsztynie na zlecenie miasta mieszkania prowadzi Polski Związek Niewidomych, ul. Paukszty 57. W roku 2015 w Ośrodku organizowano mieszkania chronione dla 15 osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Pogoda