Idź do treści strony
Senior

W roku 2015 w Olsztynie przy ul. Siewnej 78 w budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji został utworzony Dzienny Dom Pobytu Seniora „Senior-Wigor”. Dom przeznaczony dla 60 osób starszych (60+), jest prowadzony na zlecenie miasta przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie. Dom oferuje seniorom zajęcia i różne formy aktywności psychofizycznej udostępniając do ich dyspozycji: pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję jadalni, pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do terapii indywidualnej, pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia, pomieszczenie do utrzymania/zwiększenia aktywności ruchowej, pomieszczenie relaksacyjne, pomieszczenie z holem pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu, 3 łazienki,, pomieszczenie techniczno-gospodarcze, plac z ogrodem, basen.

 

 

Pogoda