Idź do treści strony
Senior

Osoby starsze i niepełnosprawne kierowane są także do Rodzinnych Domów Pomocy oraz do stacjonarnych domów pomocy społecznej. Rodzinne domy to rozwijająca się od 2009 r. stacjonarna forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo w warunkach rodzinnych. W 2015 roku prowadzono 4 Rodzinne Domy Pomocy (informacja poniżej), które dysponowały 16 miejscami, z tej formy pomocy skorzystało 19 osób.

  • Rodzinny DPS Senior ul. Stefczyka Olsztyn: 4 mieszkańców z Olsztyna
  • Rodzinny DPS Ramsowo: 4 mieszkańców z Olsztyna
  • Rodzinny DPS Nowe Kawkowo: 3 mieszkańców z Olsztyna
  • Rodzinny DPS w Mieście Jezior ul. Brzozowa 2 Olsztyn: 4 mieszkańców z Olsztyna (koszt utrzymania w RDPS:  2.500 zł/mc)
Pogoda