Idź do treści strony
Senior

Na terenie Olsztyna funkcjonuje 6 domów pomocy społecznej, są to placówki opieki całodobowej dla osób starszych/ somatycznie przewlekle chorych/ niepełnosprawnych fizycznie/ intelektualnie/ psychicznie.

Ww. placówki zapewniają opiekę ponad 416 podopiecznym z tego ponad 80% są to osoby starsze. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę ww. dpsów: 

Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Miasto Olsztyn:

 1. DPS ul. Bałtycka
  • dla 41 osób przewlekle somatycznie chorych
  • m-czny koszt utrzymania: 3360 zł
 2. DPS Kombatant ul. Fałata
  • dla 143 osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku
  • m-czny koszt utrzymania: 3635 zł

Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez podmioty inne niż Miasto (niepubliczne):

 1. DPS PZN ul. Paukszty 57 organ prowadzący: Polski Związek Niewidomych
  • dla 100 osób niepełnosprawnych fizycznie i osób przewlekle somatycznie chorych
  • m-czny koszt utrzymania: 3395 zł
 2. DPS Zielone Wzgórze ul. Traktorowa 35 organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie
  • dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • m-czny koszt utrzymania: 3202 zł
 3. DPS Laurentius ul. Hozjusza organ prowadzący: Fundacja Laurentius
  1. dla 50 osób w podeszłym wieku
  2. m-czny koszt utrzymania: 3630 zł
 4. DPS Barka ul. Jacka Kuronia 5 organ prowadzący: Stowarzyszenie „Nie lękaj się”
  • dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych
  • m-czyny koszt utrzymania: 3382 zł

Uwaga: Jeżeli w ww. DPS przebywają mieszkańcy z terenu innych gmin, odpłatność za nich ponoszą gminy właściwe ze wzg. zamieszkania tych osób. Obecnie na miejsce w DPS (wg danych z MOPS) oczekuje ponad ok. 140 osób.

 

Pogoda