Idź do treści strony
Senior
  1. ŚDS Tezeusz ul. Paukszty – 55 miejsc, organ prowadzący: Polski Związek Niewidomych
  2. ŚDS Dedal ul. Paukszty – 60 miejsc, organ prowadzący: Polski Związek Niewidomych
  3. ŚDS Ariadna ul. Paukszty – 55 miejsc, organ prowadzący: Polski Związek Niewidomych
  4. ŚDS Barka ul. Jacka Kuronia – 60 miejsc + 10 hostelowych, organ prowadzący: Stowarzyszenie „Nie lękaj się”
  5. ŚDS Familia ul. Siewna -60 miejsc organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie
  6. ŚDS Pomost ul. Barcza, ul. Leyka – 112 miejsc organ prowadzący: Stowarzyszenie „Pomost”
  7. ŚDS ul. Profesorska – 40 miejsc (uruchomiony od 1.01.2016r.) organ prowadzący: Stowarzyszenie „Pomost”
  8. ŚDŚ Ognisko ul. Siewna - 49 miejsc organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie

Wyżej wymienione placówki mają zajęte miejsca statutowe, oprócz mieszkańców Olsztyna z zajęć w ŚDS korzystają także mieszkańcy okolicznych gmin, w których nie są prowadzone tego rodzaju placówki.

Pogoda