Idź do treści strony
Senior
11.03.2020 13:27

Ogłoszenie o naborze na członków Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, aby Rada mogła się stać forum otwartego dialogu o rozwoju polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać: jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek; administracja rządowa; organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.) oraz związki i porozumienia tych podmiotów; organizacje pracodawców oraz związki zawodowe; uczelnie i instytucje badawcze.

Więcej informacji na stronie senior.gov.pl/polityka_dlugofalowa/pokaz/461

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 4°C
Pogodnie 12°C