Idź do treści strony
Senior

Aldona Bagińska – posiada wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej. W przeszłości członkini Samorządu Studenckiego, Rady Pracowniczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno- Kartograficznego w Olsztynie, Sekretarz Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Urzędu Miasta w Olsztynie. Obecnie Prezes Zarządu Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Brała czynny udział w tworzeniu Akademii będącej organizacją osób starszych. Głównym celem ATW jest aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków. Współorganizatorka corocznych Spotkań Integracyjnych Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy i Krajowych. Współpracuje z Samorządem Olsztyna jako przedstawiciel olsztyńskich organizacji pozarządowych. Za główny cel działania obrała poprawę statusu seniorów m.in. poprzez zapewnienie im godnej reprezentacji. W 2016 r. została wybrana na II, trzyletnią kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Członkini Rady Seniorów w poprzedniej kadencji (2015-2017).

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 1°C
Pochmurnie 6°C