Idź do treści strony
Senior

Barbara Nikołajuk-Liberna - wykształcenie wyższe, pedagogiczne. Pracowała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, obecnie jest na emeryturze. Od wielu lat angażuje się w działania społeczne: jako członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, przez cztery kadencje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; przez trzy kadencje ławnik w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w Wydziale Rodzinnym; od 2009 roku jest Wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie; z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie jest przedstawicielem w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, drugą kadencję działa w Komisji Rewizyjnej Sejmiku - obecnie jako Wiceprzewodnicząca tej Komisji.

Pogoda
Czyste niebo 8°C
Pochmurnie 15°C