Idź do treści strony
Senior

Jerzy Klemens Kowalewicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i członek Zarządu Głównego SEiRP. Redaktor naczelny „Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego” ZW SEiRP wydawanego cyfrowo, od roku 2010 wydaje ogólnopolski, cyfrowy, miesięcznik „Olsztyński Biuletyn Informacyjny", który porusza żywotne sprawy środowisk emerytów i rencistów mundurowych. Od 2007 roku jest aktywnym członkiem Zarządu Wspólnoty mieszkańców „Radiowa 27" w Jakubowie. Członek (wiceprzewodniczący) drugiej kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów. Wspólnie z Lucjanem Jędrychowskim redagował i dba o aktualizację „Informatora Olsztyńskich Seniorów 2018”. W swojej działalności społecznej skupia się na sprawach integracji środowiska emerytów mundurowych z cywilnymi grupami senioralnymi, a także środowisk senioralnych z całą, także młodszą, społecznością Olsztyna. W 2016 r. Został wybrany na II, trzyletnią, kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Pogoda
Czyste niebo 8°C
Pochmurnie 15°C