Idź do treści strony
Senior

Jerzy Klemens Kowalewicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i członkiem Zarządu Głównego SEiRP. Redaktor naczelny” Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego ZW SEiRP
Na potrzeby SEiRP wydaje ogólnopolski, cyfrowy, miesięcznik „Olsztyński Biuletyn Informacyjny"- w minionym miesiącu był to podwójny numer 74-75. Miesięcznik porusza żywotne sprawy środowisk emerytów i rencistów mundurowych, ale także prezentuje działalność członków Stowarzyszenia: imprezy opłatkowe, spotkania integracyjne, narady i wycieczki. Od 2007 roku jest aktywnym członkiem Zarządu Wspólnoty mieszkańców „Radiowa 27" w Jakubowie. W minionym roku został członkiem Olsztyńskiej Rady Seniorów. W ramach zespołu aktywności fizycznej seniorów, w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie i prezesem Stowarzyszenie Nei-Kung zorganizował bezpłatne zajęcia gimnastyki rekreacyjnej tai-chi w policyjnej hali sportowej „Gwardia" przy ul. Kopernika W swojej działalności społecznej skupia się na sprawach integracji środowiska emerytów mundurowych z cywilnymi grupami senioralnymi, a także środowisk senioralnych z całą, także młodszą, społecznością Olsztyna.
W 2016 r. Został wybrany na II, trzyletnią, kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Pogoda
Pochmurnie 0°C
Pochmurnie 3°C