Idź do treści strony
Senior

Lidia Lejszo - Od niedawna emerytka.
Jeszcze pracując podjęła działalność społeczną na różnych odcinkach.
I tak od roku 1999 jest wolontariuszem Olsztyńskiego Telefonu Zaufania.
W latach 2007- do 2012 była Przewodniczącą Zarządu Koła nr 13( Pieczewo) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Olsztynie.
W roku 2011 podjęła inicjatywę organizacji Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku  w Olsztynie  w której po jej zarejestrowaniu w lutym 2012 została Prezesem Zarządu pełniąc tę  funkcję dotychczas już drugą kadencję.
Od września 2015 roku jest członkiem Olsztyńskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Olsztyna.
W bieżącym roku została członkiem Komitetu Założycielskiego Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur doprowadzając do jej zarejestrowania w październiku br. w Sądzie Gospodarczym  Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie oraz organizując walne zebranie tej organizacji na dzień 28 listopada br. poświęcone wyborowi władz Federacji.

Pogoda
Pochmurnie 1°C
Częściowe zachmurzenie 3°C