Idź do treści strony
Senior

Lucjan Jędrychowski – przewodniczący Rady Olsztyńskich Seniorów w kadencji 2017-2019. W poprzedniej kadencji (2015-2017) pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Olsztyńskich Seniorów przy Prezydencie Olsztyna oraz przewodniczącego Zespołu ds. Informacji, Promocji i Współpracy Środowiskowej ROS. Duże doświadczenie w działalności społecznej (przez dwie kadencje Przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy Marszałku województwa, przez 3 kadencje radny Rady Miasta Olsztyn). Dominująca tematyka, działalności to problematyka rodzinna, sprawy polityki rodzinnej i senioralnej. Jako przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko- Mazurskiego uczestniczył w pracach zespołu opracowującego Wojewódzki program na rzecz osób starszych na lata 2009-2013- „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”. Jako Radny - członek Komisji RM ds. Rodzin zajmował się tematyką osób starszych. Z ramienia Rady ds. Rodzin - był współorganizatorem w skali województwa tradycyjnego od wielu lat przedsięwzięcia – „Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny” i inicjatorem oraz redaktorem opracowania „Informatora Olsztyńskiego Seniora”, za który Rada Olsztyńskich Seniorów uzyskała wyróżnienie -statuetkę „Godni naśladowania”. Swoim dużym doświadczeniem i zaangażowaniem w pracy społecznej przyczynia się do podniesienia znaczenia osób starszych, zarówno w społeczności lokalnej jak i na forum regionalnym.

Pogoda
Czyste niebo 8°C
Pochmurnie 15°C