Idź do treści strony
Senior

Szczepan Zenon Niewiadomski – ponad  40 lat  jest społecznikiem ,działaczem i organizatorem, wszelkich imprez  na  rzecz  młodzieży  i  osób  starszych  w stowarzyszeniach i instytucjach  jak
w  szkołach, harcerstwie, Liga Obrony Kraju, gdzie był  wieloletnim Prezesem Klubu Oficerów Rezerwy przy  Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim, Zarządu  Powiatowego i Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, członkiem Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Łomżyńskiej – obecnie jest członkiem  Zarządu  Głównego.Dwie kadencje  vice Przewodniczącym  Samorządowej  Rady Osiedla „ Kormoran „ obecnie  jest członkiem Zarządu, Prezesem Koła  PTTK „ ZENIT „ vice Prezesem  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  Poszkodowanym w Mieszkalnictwie „ POMOC WZAJEMNA „ współpracuje z Kołami Emerytów i Rencistów, organizując  imprezy okolicznościowe, wycieczki krajowe i zagraniczne – jednodniowe po naszym  województwie i wielodniowe.

Pogoda
Pochmurnie 8°C
Czyste niebo 10°C