Idź do treści strony
Senior

Dzienny Dom Pobytu Senior-WIGOR to projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaplanowany na lata 2015-2020, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na  adaptację, doposażenie  i bieżącą działalność domów dziennego pobytu.  W rankingu ofert na dofinansowanie realizacji zadania Gmina Olsztyn uzyskała wynik pozytywny kwalifikując się do wsparcia  finansowego od MPIPS w wysokości 156 000,00 zł, dzięki temu od 1 października 2015 roku. ruszyły zajęcia dla seniorów. Prowadzone są od poniedziałku do piątku przez co najmniej 8 godzin dziennie. Przewidziano zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe ,aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie.

Od 1 grudnia 2016 roku ruszyły zajęcia w kolejnym Dziennym Domu Senior - Wigor przy ulicy Hozjusza 19 w Olsztynie. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku co najmniej przez 8 godzin dziennie. Utworzony Dzienny Dom Senior-Wigor Laurentius dla swoich podopiecznych stworzył przyjazną atmosferę do rozwijania własnych zdolności i aktywizacji oraz samorealizacji.

Pogoda