Idź do treści strony
Senior

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje akcję pod nazwą ,,Koperta Życia”. Akcja skierowana jest do mieszkających w Olsztynie seniorów -  osób starszych, przewlekle chorych i samotnych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji dotyczących danej osoby tj.: stanu zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach i uczuleniach na leki, kontaktach do najbliższej rodziny lub opiekunów. W kopercie życia powinny się znaleźć wszystkie te dane, które mogą być potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności udzielenia pomocy osobie potrzebującej. Wypełnioną kartę informacyjną w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, na lodówce należy przykleić naklejkę „Koperta Życia”.

Tak przygotowana informacja jest ważna rok, po roku (lub w miarę potrzeb) powinna być aktualizowana.  Umieszczenie koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie. Informacja zawarta w kopercie może uratować życie, jest bardzo ważna szczególnie dla osób żyjących samotnie z dala od najbliższych. Koperta życia ma służyć sprawniejszej pomocy w razie zasłabnięcia osoby, gdyż w nagłych przypadkach zapominają one o najważniejszych informacjach potrzebnych ratownikom medycznym podczas ratowania zdrowia lub ich życia.

"Koperta Życia” to zestaw składający się z:

  • plastikowej koperty oznaczonej naklejką: „Koperta Życia”,
  • karty informacyjnej,
  • naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki.

O „Kopercie Życia” zostali poinformowani ratownicy pogotowia obsługujący Olsztyn, a także pielęgniarki i lekarze POZ. 

Jeżeli Ty lub Twoi najbliżsi potrzebujecie takiej koperty, to są one dostępne w : 

  • Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna ul. Knosały 3/5  budynek A pok. nr 14
Pogoda